1. Provozovatelem Lesního penziónu Bunč je RUDOLF JELÍNEK a.s., Razov 472, 763 12 Vizovice
 2. Povinností všech osob pobývajících ve všech prostorách Lesního penziónu Bunč včetně venkovních prostor patřících k penziónu je chránit a šetřit veškerý majetek penziónu, udržovat pořádek a čistotu
 3. Každá ubytovaná osoba pobývající v penziónu nebo přilehlých chatkách je povinna dodržovat ubytovací řád.
 4. Za chování a bezpečnost dětí a nezletilých při pobytu v celém areálu penziónu je plně zodpovědný jejich doprovod tedy zákonní zástupci (rodiče, opatrovatelé nebo jiné jimi pověřené osoby), případně učitelé, vedoucí zájmových skupin apod.
 5. Psi mají umožněn přístup do penziónu pouze v doprovodu svého majitele.
 6. Nesmějí se volně pohybovat v okolí penzionu. Větší psi musí mít náhubek a musí být na vodítku. Za bezpečnost a úklid nečistot zodpovídá majitel
 7. Není-li dohodnuto jinak, pak stravování formou plné penze nebo polopenze je stanoveno takto:
  a. snídaně 8.00 hod.
  b. oběd 12.00 hod.
  c. večeře 18.00 hod.
 8. Je zakázáno pojíždět dopravními prostředky po vydlážděné ploše před restaurací a parkovat mimo vyhrazené parkoviště.
 9. Je zakázáno v okolí penzionu rozdělávat oheň mimo vyhrazené ohniště. Porušení ustanovení tohoto řádu opravňuje vedoucí nebo jim pověřenou osobou k vypovězení smlouvy, ukončení pobytu a současně k vypovězení z areálu bez vrácení zaplacené částky na stravu a ubytování.

Mgr.Rostislav Dozbaba
Odpovědná osoba